Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Activitat dirigida per nens i nenes a partir de 2 anys

Es faran 2 sessions al mes on explicaré contes escrits i pensats per mi, per fomentar una sèrie de valors. Són tallers on pares i mares també podeu assistir i acompanyar als vostres fills/es a partir de 2 anys.

Horari

1er i últim divendres de mes 18:00-19:00h

Activitat dirigida per:

Estefania Ruano González

Arterapeuta i educadora

Creadora i directora del Cirerer