Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Explora a través dels xacres, els elements i l’arteràpia diferents tipus de consciència

Monogràfic grupal

Cada mes es realitzaran dues sessions de 2 hores quinzenals, podent escollir assistir només a 1 sessió o ambdues.

Les diferents consciències que es treballaran en aquest procés són:

  1. Consciència Terrenal: està relacionada amb el 1er xacra i amb l’element terra. Es treballarà tot el que té a veure amb el sosté, l’arrelament a la vida i les relacions familiars.
  2. Consciència Emocional: té a veure amb el 2on xacra i amb l’element aigua. Es posarà atenció en com visc les relacions amb els altres, la meva sexualitat i l’expressió de les meves emocions.
  3. Consciència Solar: l’element que es treballarà és el foc i el 3er xacra, és a dir, la direcció, l’autoconcepte, l’energia vital i les creences.
  4. Consciència Essencial: es refereix al 4t xacra i a l’element aire. El 4t xacra és el xacra del cor, el punt central que uneix els xacres superiors i els inferiors. D’aquesta conexió depèn que es manifesti la meva essència. S’explorarà la vivència que tinc de l’amor, de l’autoamor i els dolors guardats en aquest xacra que impedeixen la seva obertura.
  5. Consciència Manifestada: el xacra relacionat és el 5è, el de la garganta. Es realitzaran dinàmiques relacionades amb la pròpia veu, la comunicació i la manifestació del propi propòsit.
  6. Consciència Vital: el xacra que s’explorarà és el 6è que té a veure amb la visió profunda del meu guió de vida i el sentit de les experiències vitals viscudes.
  7. Consciència Coronària: per últim, es visitarà el 7è xacra, punt de connexió amb altres plans de consciència i el mestre inerior.

Horari

2on i 4t Dijous de mes: OPCIÓ MATINS de 9:30-11:30 | OPCIÓ TARDES de 18:30-20:30

Activitat dirigida per:

Estefania Ruano González

Arterapeuta i educadora

Creadora i directora del Cirerer