Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Aquest projecte consisteix a assistir a un nombre de reunions d’equip educatiu pactades a fi de detectar la situació o situacions que generen conflicte, ja sigui entre els mateixos usuaris del servei com en l’equip educatiu.

Com equip adquirireu una nova forma de mirar els conflictes i una millora en la capacitat de gestionar-los emocionalment.

Horari

assistència de la professional a 4 reunions d’equip i proposta taller arterapèutic de 4 hores

Activitat dirigida per:

Estefania Ruano González

Arterapeuta i educadora

Creadora i directora del Cirerer